خانه باریستا ایران

مدرک فنی آموزش حرفه ای باریستا و کافی شاپ داری حمید رضا طالبی

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=549

قهوه ، باریستا ، کافی شاپ داری | گواهینامه دوره آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حمیدرضا طالبی

Hamidreza Talebi - Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920118

ادامه مطلب...

مدرک فنی آموزش حرفه ای باریستا و کافی شاپ داری راحله فولادی

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=546

قهوه ، باریستا ، کافی شاپ داری | گواهینامه دوره آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ راحله فولادی

Rahele Foladi - Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920117

ادامه مطلب...

مدرک فنی آموزش حرفه ای باریستا و کافی شاپ داری اصغر زینالی

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=544

قهوه ، باریستا ، کافی شاپ داری | گواهینامه دوره آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ اصغر زینالی

Asghar Zeynali - Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920116

ادامه مطلب...

مدرک فنی آموزش حرفه ای باریستا و کافی شاپ داری علیرضا فراهانی

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=543

قهوه ، باریستا ، کافی شاپ داری | گواهینامه دوره آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علیرضا فراهانی

Alireza Farahani - Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920115

ادامه مطلب...

مدرک فنی آموزش حرفه ای باریستا و کافی شاپ داری امین وطن خواه

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=517

قهوه ، باریستا ، کافی شاپ داری | گواهینامه دوره آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امین وطن خواه

Amin Vatan Khah - Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920114

ادامه مطلب...

مدرک فنی آموزش حرفه ای باریستا و کافی شاپ داری مریم ناصری

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=515

قهوه ، باریستا ، کافی شاپ داری | گواهینامه دوره آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مریم ناصری

Maryam Naseri - Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920113

ادامه مطلب...

استفاده از مطالب این وب سایت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است . کليه حقوق اين وب سایت متعلق به گروه آرگو می باشد.

My title <
لطفا کافی شاپ دات کام را در گوگل حمایت کنید . با سپاس از محبت شما