خانه باریستا ایران

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ بهنام غلامی کندری

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=378

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ بهنام غلامی کندری

Behnam Gholami - Coffee Shop and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920054

ادامه مطلب...

Confirmation Code Of Ms. Maryam Qohroodi Baqerabadi

I B H - IRAN BARISTA HOUSE

Barista Ms. Maryam Qohroodi Baqerabadi - Coffeeshop Training

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=373

Certificate Of Coffee Shop Training - Barista Certificate

Certificate no : P77A920053

ادامه مطلب...

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ محسن سعیدنیا

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=370

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن سعیدنیا

Coffee Shop and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920052

ادامه مطلب...

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ امیر نظری

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=331

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر نظری

Coffee Shop and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920051

ادامه مطلب...

Confirmation Code Of Mr. Hamid Hassan Nezhad Moghaddam

Barista Mr. Hamid Hassan Nezhad Moghaddam - Coffeeshop Training

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=325

Certificate Of Coffee Shop Training - Barista Certificate

Certificate no : P77A920050

ادامه مطلب...

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ منصور قیصریان

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=orig&id=320

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ منصور قیصریان

Coffee Shop and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920049

ادامه مطلب...

مدرسه قهوه ایران

استفاده از مطالب این وب سایت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است . کليه حقوق اين وب سایت متعلق به گروه آرگو می باشد.

My title <
لطفا کافی شاپ دات کام را در گوگل حمایت کنید . با سپاس از محبت شما