خانه باریستا ایران

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ منا ایمانی

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=398

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ منا ایمانی

Mona Imani- Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920066

ادامه مطلب...

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ مرتضی شمس

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=397

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ مرتضی شمس

Morteza Shams- Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920065

ادامه مطلب...

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ وجیهه علی محمدی

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=395

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ وجیهه علی محمدی

Vajihe Alimohammadi- Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920064

ادامه مطلب...

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ مهتاب توکلی

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=394

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ مهتاب توکلی

Mahtab Tavakoli - Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920063

ادامه مطلب...

Coffeeshop And Barista Confirmation Code Of Mr. Yashar Noshad

I B H - IRAN BARISTA HOUSE

Barista Mr. Yashar Noshad - Coffeeshop Training

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=393

Certificate Of Coffee Shop Training - Barista Certificate - Yashar Noshad

Certificate no : P77A920062

ادامه مطلب...

مدرک دوره آموزش و مدیریت کافی شاپ امیرحسین هلالات

مدرک بین المللی آموزش کافی شاپ و باریستا

خانه باریستا ایران I B H - IRAN BARISTA HOUSE

تاییدیه مدرک دوره آموزش کافی شاپ در "خانه باریستا ایران"

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=391

گواهینامه دوره آموزشی باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین هلالات

Amirhossein Helalat- Barista and Coffee Shop Certificate

شماره و تاًييديه گواهینامه : P77A920061

ادامه مطلب...

مدرسه قهوه ایران

استفاده از مطالب این وب سایت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است . کليه حقوق اين وب سایت متعلق به گروه آرگو می باشد.

My title <
لطفا کافی شاپ دات کام را در گوگل حمایت کنید . با سپاس از محبت شما